wec360°
Tomas Jenneborg, CEO

Vi valde GOAT Accelerate pga sin nischkunskap att hitta säljare. Samarbetet har fungerat bra och vi har fått in 10 personer på kort tid inom tjänsterna Marknad, Sälj och IT. Vi upplever GOAT Accelerate som snabba, lyhörda och framåt!

Greenely
Anders Johansson, CFO

GOAT Accelerate är ett snabbfotat rekryteringsmäkleri som var enkel att komma igång med. Vi har haft löpande kommunikation som fungerat väl, även när vi bestämde oss för att ändra annonsen efter tidens gång. Skulle rekommendera GOAT Accelerate om man vill snabbt komma igång med en personlig process där jag som kund har mycket att säga till om under processens gång.

Nikita
Emil Falk, VD

Jag fick ett bra första bemötande och alltid fått känslan av att GOAT Accelerate är en seriös aktör på en tuff marknad. Det har varit kontinuerliga uppföljningar under processen med tydlig kommunikation kring de olika kandidaterna. Jag har redan rekommenderat GOAT Accelerate till en handfull bolag då jag anser att ni levererat bra och stått för ett trevligt och tydligt bemötande.

FHR Parts
Sapan Sadik, Head of Sales

GOAT Accelerate är extremt samarbetsvilliga och anpassar sig efter kundens behov, samt är väldigt kommunikativa för att lyckas med uppdraget. GOAT Accelerate har levererat snabbt och med kvalité i rekryteringsprocessen.