onboarding

Vad är onboarding?
Onboarding är en väl genomförd introduktion, en process som integrerar nyanställda i företaget och dess kultur. Denna process innefattar allt ifrån presentation av företaget, presentation av kollegor, utbildning, introduktion av den fysiska arbetsplatsen, rundvandring i lokaler samt att se till att den nya medarbetaren får tillgång till dator, nycklar, kod och dylikt.

Varför är onboarding-processer viktigt för ett företag?
En bra onboarding-upplevelse bidrar till att den nyanställda känner sig välkommen, nöjd och trygg med sin nya arbetsplats, vilket bidrar till att den nyanställda är villig att rekommendera företaget som arbetsplats till en vän eller bekant.

En riktigt bra onboardingprocess ser till att en ny medarbetare kommer in smidigt i sin roll och på sin nya arbetsplats samtidigt som arbetsgivaren tar del av den nya medarbetarens tankar, idéer och erfarenheter. Det är en process som skapar förutsättningar för chefen att erbjuda en riktigt bra upplevelse under medarbetarens första tid och där förväntansbild och riktning blir tydligt samtidigt som relationen till organisationen byggs upp.

Hur kan GOAT Accelerate hjälpa er med en lyckad onboardingprocess?
Vi har tillsammans med experter och specialister inom detta område tagit fram framgångsreceptet för en lyckad onboarding-process där vi noggrant identifierat vilka rutiner, strukturer och processer som behöver finnas på plats för att en nyanställd person ska ha rätt förutsättningar för att komma in i sitt nya arbete på ett bra sätt och lyckas i sitt nya jobb tillsammans med arbetsgivaren.

När du använder GOAT Accelerate som rekryteringspartner ingår två timmars konsultation gällande onboardingprocesser som vi bjuder på kostnadsfritt. Om du sedan vill fördjupa dig inom ämnet och integrera in det i företagets verksamhet finns det möjlighet till olika plattformar och digitala verktyg för att på ett systematiskt och strategiskt sätt bli proffs inom ämnet onboarding.

Vill ni förbättra er onboardingprocess?

Skicka meddelande